За Свободно поетическо общество

Свободно поетическо общество съществуваше в началото на 1990-те години. Учредяването му е оповестено за първи път в алманах за поезия "Мост", година 2 (1990), брой 3 (пълния текст можете да прочетете тук). Председател беше Блага Димитрова, главен координатор – Владимир Левчев, а след заминаването му за САЩ, тази дейност се изпълняваше от Румен Леонидов. Издаваха се книги на млади автори, организираха се литературни събития. През 2016 г. Ани Илков, Владимир Левчев и Ирма Димитрова, които с Едвин Сугарев, Стефан Десподов и Малина Томова са и съоснователите на "Литературен вестник", заедно с Марианна Георгиева, пререгистрираха Свободно поетическо общество. То ще се занимава с разнообразни литературни и културни дейности.