Филми

Photo
5 апр. 2019 , Брой 12: Out-Side

Естествената поезия на паметта

"Пред нас е поставено „Огледало”-то на „Носталгия”-та, на индивидуалната ни и обща памет, и в него ставаме свидетели както на своя, така и на чуждия душевен опит, или казано направо, на колективната пиеса."