Великата война: сияние и заслепение

Разговор на Ани Илков с Владимир Сабоурин върху политическата естетика на радикализма.

(rough cut)

Разговорът е проведен на 4 май 2020 г. по скайп пред студенти слависти в Софийския университет.

Владимир Сабоурин. Ляво поколение, дясно поколение. 2020