Яна Букова, Записки на жената призрак
Пловдив, 2018

Ето сега тази справедливо наградена („Иван Николов“, 2019) книга намира своето същинско социално-психологическо време:

И всеки път по нови начини злокобно,
когато хората внезапно прекъсват работата си
и вдигат поглед към небето.

Днес ние правим точно това: с поглед впит в небето се надяваме на чудо; тоест надяваме се, чудото и чудовищното да не се окажат едно и също нещо. Това е и основната тема в книгата на Яна Букова.